Woda mineralna to geneza życia, jednak przez zanieczyszczanie środowiska i występujące w nim toksyny i ona staje się ewentualnym zagrożeniem dla życia oraz dobrego samopoczucia człowieka. Dlatego też każda woda, jaką wydobywa się z różnych źródeł musi przejść proces uzdatniania przed dopuszczeniem jej do spożycia. Na czym bazuje uzdatnianie wody? Należy zdać sobie kwestię z tego, że uzdatnianie to standardowy proces dopuszczenia wody do spożycia przez ludzi. Sam przebieg to nic innego jak ulepszenie jakości wody, aby ta spełniała wszystkie określone prawem normy i nie stwarzała zagrożenia dla organizmów żyjących. Uzdatnianie wody składa się z pojedynczych etapów, które powinny nastąpić po sobie, żeby woda stała się wodą pitną oraz nie szkodziła człowiekowi:   1)            etap 1: napowietrzanie, jakie natlenia wodę[…]