Jeszcze do niedawna niepełnosprawność i inwalidztwo były tematami tabu. Ludzi, jacy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los odpowiednio nie można było spotykać na ulicy. Powodów było parę. Pomiędzy innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Mimo to w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych bardzo się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby oraz przede wszystkim rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to niezmiernie istotna zmiana społeczna. W Polsce obecnie prowadzonych jest szereg kampanii społecznych, jakie zachęcić mają pracodawców do angażowania ludzi niepełnosprawnych ruchowo oraz umysłowo. Dodatkowym pozytywem są tutaj duże dofinansowania do stanowisk pracy kreowanych[…]