Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Niejednokrotnie wierzycielami są także osoby prywatne, jakie udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Przeważnie są to przeróżnego typu weksle. To naturalnie na tych dokumentach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją świadczy i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia figura, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych może emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki czy też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych czy też od osób fizycznych jest perfekcyjną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją także weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny typ weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odnaleźć wolno skup weksli in blanco posiadają wybitnie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych konsumentów. Niejednokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich konsumentami w większości wypadków są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat powiązanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *